Finalizarea materialului PR2 și pregătirea etapei de testare

Partenerii au depus un efort considerabil în vederea finalizării modulelor de formare și a celor 80 de resurse didactice pentru profesori, care includ o multitudine de activități pe care profesorii le pot folosi fie pentru a dezvolta cunoștințele elevilor referitoare la risipa alimentară, fie pentru a le interioriza profund. Acestea au fost create în conformitate cu recomandările făcute de consorțiu, respectiv de coordonatorul proiectului.

 

Modulele online dezvoltate conduc participantul la formare prin 4 secțiuni care vizează: o introducere în risipa de alimente, cauzele și etapele acesteia, consecințele risipei alimentare și modalități de a reduce risipa de alimente zilnic.

 

În plus, cursul de formare oferă cunoștințe aprofundate despre pierderea și risipa de alimente, cauzele și etapele acesteia, modul în care este afectat lanțul alimentar, mediul și economia, dar și strategii pentru reducerea risipei de alimente în viața de zi cu zi și un test, după fiecare secțiune, creat cu scopul verificării cunoștințelor dobândite.

 

Aceste module au fost realizate în engleză de Geinnova (partenerul din Spania) și apoi traduse în toate limbile naționale ale instituțiilor  implicate în proiect.

 

Resursele didactice au fost create de toți partenerii și oferă o gamă largă de activități, cu o abordare diferită, captivantă, activități interactive și distractive care necesită atenția deplină a participantului și cunoștințele dobândite anterior, pentru a fi finalizate cu succes.

 

Petit Pas Aps, partenerul din Italia, a stabilit liniile directoare ale parteneriatului privind pilotarea și revizuirea materialelor de formare. Astfel, pentru testarea materialelor create în cadrul produsului proiectului PR2, vor fi utilizate următoarele grupuri țintă naționale: 40 de părinți, 20 de elevi și 15 profesori (conform indicatorilor de calitate asumați prin proiect). Faza de pilotare este crucială deoarece reduce blocajele specifice sau problemele preliminare, iar prin identificarea potențialelor probleme în această fază, se vor putea face ajustările necesare înainte de implementarea rezultatului proiectului la scară europeană. Această fază se va desfășura pe tot parcursul lunilor mai și iunie.


Este important de menționat că toate materialele sunt disponibile pentru profesori pe platforma online a proiectului: https://zero-waste-hub.eu/login/index.php

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea. 2021-1-RO01-KA220-SCH-000032588

Copyright © 2022 Zero Waste. All Rights Reserved.

Powered by Innovation Hive