Proiectul

Descrierea proiectului

Politicile recente ale UE urmăresc să protejeze mediul și să reducă la minimum riscurile legate de mediu, sănătatea umană și biodiversitate. Acordul ecologic european, prezentat în decembrie 2019, își propune să facă din Europa primul continent neutru din punct de vedere climatic, parțial prin dezvoltarea de surse mai curate de energie și tehnologii „verzi”. Cu toate acestea, o problemă care trebuie abordată este risipa alimentară.

Potrivit sondajelor, în fiecare an aproximativ 1/3 din alimentele destinate consumului uman (1,3 miliarde de tone) ajung în gropile de gunoi împreună cu energia, apa și substanțele chimice care au fost folosite pentru producerea și eliminarea acestora. Risipa de alimente nu este doar o problemă etică și economică, ci provoacă și o diminuare a resurselor naturale.

Cea mai bună modalitate de a preveni risipa alimentară este de a educa, inspira și încuraja publicul și mai ales generațiile tinere să ia măsuri. Elevii, în calitate de generație viitoare, sunt cei mai importanți oameni la care trebuie să se ajungă atunci când se încearcă schimbări majore de comportament. Mai precis, elevii (noua generație), cu ajutorul școlii și al profesorilor, ar putea juca un rol semnificativ în reducerea risipei alimentare.

Abordând această problemă, strategia Erasmus+ KA2 a dat naștere proiectului „Zero Waste: O abordare inovativă a managementului risipei alimentare pentru a educa tinerii să prețuiască alimentele și să reducă risipa acestora”. Scopul principal al proiectului „Zero Waste” este informarea și conștientizarea cadrelor didactice, prin intermediul unor sesiuni de formare , cu privire la consecințele sociale, ecologice și financiare ale risipei de hrană, precum și cu privire la cele mai bune practici de reducere a acestei risipe. Profesorii vor avea posibilitatea de utiliza suportul de curs referitor la risipa alimentară la clasă, pentru a crește gradul de conștientizare și pentru a transmite cunoștințe elevilor lor. Procesul educațional se va desfășura mai eficient printr-un curs de formare și materiale inovative, împreună cu dezvoltarea unei platforme de e-learning și printr-un joc didactic. Scopul final al acestui proiect este ca, atât cadrele didactice, cât și elevii (și ca urmare familiile lor) să acționeze ca transmițători pentru un nou mod de viață bazat pe economia ciclică, gestionarea adecvată a consumului zilnic de alimente și eliminarea risipei alimentare, având ca motto „utilizați cu înțelepciune, reduceți, reciclați”.

Impact

Zero Waste își propune să consolideze agenda europeană pentru protecția mediului nu doar prin educarea beneficiarilor cu privire la importanța și consecințele risipei alimentare, ci și făcându-i participanți activi la metode educaționale inovative. Cea mai mare realizare a acestui proiect este conștinetizarea și educarea în problemele de mediu, gestionarea alimentelor și a deșeurilor printr-un curs de instruire și materiale inovatoare, împreună cu dezvoltarea unei platforme de e-learning și a unui joc educațional. Mai mult decât atât, setul de instrumente care vizează creșterea gradului de conștientizare a elevilor, profesorilor, personalului didactic auxiliar și nedidactic, respectiv al familiilor din care provin elevii cu privire la problemele legate de risipa alimentară și introducerea de bune practici care sunt favorabile pentru reducerea risipei alimentare vor avea un impact pe termen lung și contribuie la prevenirea și reducerea risipei de alimente, deoarece reducerea risipei alimentare înseamnă mai multă hrană pentru toți, mai puține emisii de gaze cu efect de seră, mai puțină presiune asupra mediului și creșterea productivității și a economiei.

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea. 2021-1-RO01-KA220-SCH-000032588

Copyright © 2022 Zero Waste. All Rights Reserved.

Powered by Innovation Hive