Parteneriat

 România – Liceul Teoretic „Marin Preda” din Turnu Măgurele este situat în Muntenia, o regiune din sudul României, la 130 km de capitala București. Are o istorie bogată și o imagine bună în comunitate, care a fost câștigată prin rezultatele bune ale elevilor și profesorilor. În timp, liceul a devenit mai bun în mai multe domenii. Liceul Teoretic „Marin Preda” a fost înființat în 1920 ca Școală de Fete, dar a suferit numeroase modificări până în 1995, când a adoptat numele marelui romancier Marin Preda, născut în această regiune. Instituția cuprinde toate cele trei niveluri de învățământ, primar, gimnazial și liceal și are în prezent aproximativ 780 de elevi și 60 de profesori. Sunt 10 clase în școala primară, 8 clase în gimnaziu și 15 clase în liceu. În cel mai înalt nivel de învățământ, majoritatea claselor au un profil umanist, dar există și o clasă în fiecare an de studiu care este axată în principal pe științe. În afară de acestea, există o clasă specială pentru studiul pianului. Din punct de vedere al resurselor, există 19 săli de clasă, un laborator multifuncțional (pentru chimie și fizică), două laboratoare de informatică, o bibliotecă, o sală de festivități, o cancelarie și o sală de sport.

Grecia – Innovation Hive este o organizație privată, non-profit cu sediul în Grecia, specializată în domeniile cercetării și inovației. Acțiunile organizației urmăresc să îmbunătățească coeziunea economică și socială a societăților europene, în timp ce scopul nostru este să găsim soluții la noile provocări de inovare, să obținem creștere, durabilitate și să maximizăm impactul asupra societății. Filosofia organizației pentru atingerea acestor obiective se bazează pe metodologii de co-creare și o abordare cu patru elice. Implicarea părților interesate din industrie, știință și societate urmărește să creeze legături între întreprinderi, mediul academic și actorii civici pentru a dezvolta o combinație de cunoștințe, abilități, instrumente, valori și motivație. Scopul final este de a face diferența în societățile locale și de a reuși la cel mai înalt nivel principiile conceptelor de inovare socială.

Grecia – Dot2dot este o întreprindere de cooperare socială, care a fost înființată în 2013 la Salonic și este activă în domeniile culturii, cercetării, educației și turismului. Activitățile echipei includ tururi tematice experiențiale în orașul multidimensional Salonic și siturile arheologice din apropiere, programe educaționale pentru școli și instituții de învățământ, ateliere pentru copii și adulți și proiecte de artă. Organizația se bazează pe principiul că monumentele și operele de artă nu „vorbesc” de la sine. Odată cu „vocea” pe care Dot2dot o oferă, fiecare activitate devine o experiență unică, în spatele căreia se ascund o idee, un motiv și o poveste, având ca scop să conecteze trecutul cu prezentul și oamenii de atunci cu noi astăzi. Scopul principal al organizației Dot2dot este să evidențieze istoria și moștenirea culturală, să comunice și să exprime arta în mod creativ, să promoveze potențialul turistic al Salonicului și al destinațiilor din apropiere și să creeze experiențe memorabile, unice pentru toată lumea.

Cipru – Centrul pentru Inovare Socială (CSI) este o organizație de cercetare și dezvoltare care se concentrează pe promovarea inovației sociale care poate aduce o schimbare pozitivă în contextele locale, naționale, regionale și globale. Convingerea organizației CSI este că cei patru piloni – Interacțiunea socială, Educația, Dezvoltarea și Raționalizarea economică, împreună cu soluții fundamental solide și durabile, precum și întreruperea soluțiilor simplificate la problemele sociale sistemice, pot duce la soluții creative care au un impact semnificativ asupra „țesutului social” al fiecărei societăți. CSI lucrează îndeaproape pentru a aborda provocările de piață, sociale, economice și culturale, alături de guvernele, agențiile administrative locale, agențiile non-profit, entitățile comerciale și instituțiile de învățământ. Identificăm și abordăm provocările sistemice prin cercetare bazată pe dovezi, investigații de ultimă oră a soluțiilor globale, naționale, regionale și locale, dezvoltăm soluții luând în considerare ecosistemul local, dinamica culturală, satisfacem nevoile părților interesate și implementăm soluții, pe măsură ce menținem vigilență constantă pentru a asigura feedback-ul și ajustările continue. Mecanismele și procesele de feedback pe care le folosim asigură păstrarea contactului cu părțile interesate și actualizarea continuă a propunerii de soluții sociale.

Italia – Asociația de promovare socială Petit Pas Aps a fost fondată în Trani, Puglia (IT) în 2015, de un grup de profesioniști, formatori și lideri de tineret, motivați de dorința de a-și îmbunătăți comunitatea, promovând inițiative sociale inspirate de democrație, egalitate și pluralism. De-a lungul anilor, a devenit o realitate asociativă structurată, cu un număr mare de asociați și voluntari care ne-au îmbrățișat misiunea, recunoscând importanța de a avea societăți incluzive, pașnice și juste. Scopul nostru este de a îmbunătăți nivelul de cunoștințe și abilități ale comunității noastre, indiferent de gen, mediul social, mediul cultural sau educațional. Scopul nostru este de a dota comunitatea locală și din jur cu cunoștințele și abilitățile potrivite care să le permită să acceseze piața muncii și să le sporească șansele de a progresa în aceasta. Prin atelierele și seminariile noastre, colaborăm și sprijinim pensionarii să acționeze ca mentori pentru tineri. Am realizat proiecte cu tineri cu dizabilități, oferindu-le oportunitatea de a lucra ca voluntari în organizația noastră, asumându-și roluri care le-ar putea spori punctele forte. Pentru atingerea acestor obiective, suntem în contact cu universități, școli și asociații importante. Personalul nostru are mulți ani de experiență de lucru, contacte de afaceri și profesionale cu organizații private și publice. Abilitățile și cunoștințele dobândite de personalul nostru datorită implicării asociației Petit Pas în proiectele Erasmus+, în experiențele de dialog intercultural, precum și în cursuri de formare și voluntariat social, au făcut, de asemenea, ca organizația să dobândească o dimensiune europeană, ca urmare a intrării în contact cu noi realități și cu diferite moduri de a concepe Europa.

Spania – Gestión Estratégica e Innovación (GEINNOVA) este un centru de formare specializat în domeniile antreprenoriat și leadership, e-learning și platforme de învățare online. Ne ocupăm de pregătirea profesioniștilor, atât angajați, cât și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Am dezvoltat propria noastră platformă cu cele mai noi instrumente de instruire online. Personalul nostru are peste 20 de ani de experiență în managementul proiectelor UE în domeniul educațional, cu un accent specific pe efort, incluziune socială, egalitate de gen, angajare, durabilitate și digitalizare. Oferim companiilor, organizațiilor și administrațiilor publice consiliere și instruire de specialitate. GEINNOVA este specializată în cursuri de învățare și formare pe tot parcursul vieții. Cursurile se concentrează pe activități de formare și rețea în domeniile educației, antreprenoriatului, leadership-ului, egalității de șanse, TIC, dezvoltarea inovației, transferul inovației, migrație, cultură și interculturalitate. GEINNOVA se străduiește întotdeauna să se perfecționeze și, prin urmare, a decis să se alăture unui proces de verificare, care ne-a permis să identificăm principalele domenii de îmbunătățire și dezvoltare ulterioară, comparând compania cu omologii noștri europeni.

Bulgaria – Balkan Bridge este o organizație care își propune să reunească societățile din Balcani și să realizeze cooperare și creștere.
Misiunea organizației este de a acoperi lacunele din zona balcanică în ceea ce privește formarea profesională, crearea de rețele și
activități de cercetare cu scopul de a transforma Balcanii într-un ecosistem durabil cu un capital uman înalt calificat și
afaceri capabile să se adapteze nevoilor societății și tendințelor globale. Pentru a-și atinge obiectivele, Balkan Bridge oferă servicii de consultanță, instruire pentru îmbunătățirea abilităților profesionale persoanelor fizice și formare corporativă pentru afaceri în vederea creșterii și întăririi echipelor.
Balkan Bridge lucrează pentru atingerea valorilor europene, precum incluziunea socială și egalitatea de șanse pentru toți, cu scopul de a atinge excelența în educație și formare, prin proiectarea și implementarea practică a unor
materiale si resurse inovatoare.

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea. 2021-1-SI01-KA220-VET-000034638

Copyright © 2022 Zero Waste. All Rights Reserved.

Powered by Innovation Hive