Rezultatele proiectului

PR1 – ZERO WASTE Raport sintetic european cu privire la nevoile și provocările managementului risipei alimentare în educația școlară

Proiectul va începe cu activități de cercetare teoretice și practice (la birou și pe teren) pentru a identifica infomațiile/cunoștințele existente deja în spațiul public pe care se construiește întreaga structură a proiectului. În cadrul rezultatului proiecului 1 (PR1), partenerii vor întocmi un raport de sinteză a literaturii existente privind nevoile și provocările cu care se confruntă școlile în stabilirea și gestionarea problemei risipei alimentare, împreună cu nevoile lor de a dezvolta materiale noi sau de a le îmbunătăți pe cele existente. În același timp, alături de analiza literaturii de specialitate, partenerii vor efectua o cercetare de teren bazată pe un chestionar structurat, cu scopul de a colecta date direct de la grupul țintă al proiectului: profesori și elevi de la nivelul învățământului secundar. Toate rezultatele vor fi incluse în raportul de sinteză numit „Raport sintetic european cu privire la nevoile și provocările managementului risipei alimentare în educația școlară”.

PR2 – Dezvoltarea materialelor de instruire ZERO DEȘEURI, proiecte pilot și recomandări de politici

Următorul pas constă în: elaborarea materialului educațional pentru Cursul de formare adresat profesorilor, respectiv pentru dezvoltarea/ajustarea unui sistem/platforme care va găzdui cursul de formare; co-dezvoltarea resurselor didactice pentru elevi (lucru realizat împreună cu profesorii participanți la formare) și pilotarea, în țările partenere, atât a cursului pentru profesori și cât și a resurselor didactice create pentru elevi. Cursul de formare va echipa profesorii cu acele competențe necesare dobândirii unei mentalități, a unui comportament și a unor cunoștințe legate de managementul deșeurilor alimentare, care vor fi ulterior transferate elevilor.

PR3 – ZERO DEȘEURI Joc serios despre managementul deșeurilor alimentare

Jocul didactic ZERO WASTE va fi un joc „serios”, care va avea ca scop introducerea managementului adecvat al deșeurilor alimentare în rândul tinerilor, prin metoda gamificării. Scopul acestui rezultat al proiectului este de a crea un joc educațional online inovator, prin intermediul căruia să fie dezvoltate abilitățile tinerilor de a gestiona deșeurile alimentare, să se promoveze un stil de viață sănătos și să fie motivați participanții la joc, într-o manieră ludică, să aibă grijă de mediul înconjurător. Jucătorii vor simula crearea unui oraș cu cel mai bun management al deșeurilor alimentare și vor câștiga puncte pe măsură ce vor face față diverselor provocări. Astfel, printr-un joc digital, impactul va fi de o mai mare amploare.

‼️ Dacă întâmpinați probleme la descărcarea unui joc APK prin Chrome și primiți avertismente de malware, urmați instrucțiunile de mai jos pentru a modifica setările de pe telefonul mobil:

  • Deschideți setările telefonului mobil.
  • Mergeți la secțiunea „Security” (Securitate) sau „Protection and security” (Protecție și securitate).
  • Găsiți opțiunea care spune „Unknown sources” sau „Unknown source installations” și activați-o. Veți primi un avertisment, dar îl puteți ignora.

PR4 – Set de instrumente ZERO WASTE pentru organizațiile din educație

Setul de instrumente ZERO WASTE pentru personalul școlii, profesori, elevi, părinți, formatori va include: 1) Curriculum-ul de formare și materialul de instruire elaborat în cadrul proiectului, 2) Dovezile și datele colectate prin activitățile de pilotare sub forma unui raport consolidat, 3) Resurse didactice, 4) Set de recomandări/politici pentru promovarea și stabilirea, pe scară mai largă, a inițiativelor referitoare la dezvoltarea unui management adecvat al deșeurilor alimentare.

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea. 2021-1-RO01-KA220-SCH-000032588

Copyright © 2022 Zero Waste. All Rights Reserved.

Powered by Innovation Hive