Zero Waste: Gençlerin gıdaya değer vermeleri ve israfı azaltmaları konusunda eğitmek için atık gıda yönetimine yenilikçi bir yaklaşım

2. Ulusötesi Proje Toplantısı- Larisa

                                                                                                2. Ulusötesi Proje Toplantısı- Larisa, Yunanistan

                                                                                                                           28-29 Eylül 2022


Romanya’daki ilk ulusötesi proje toplantısından beş ay sonra, “Sıfır Atık” projesine dahil olan 7 ülkenin temsilcileri, Eylül 2022 sonunda bu kez Yunanistan’ın Larisa kentinde fiziksel olarak yeniden bir araya gelme imkanı buldu. 


Toplantı gündemine göre, PR 1’in koordinasyonundan sorumlu kuruluş, Okul Eğitiminde Gıda Atığı Yönetiminin İhtiyaçları ve Zorlukları üzerine Avrupa Sentez Raporunu sundu. Belge, her bir ortağın gıda atığı ve gıda atığı yönetimi açısından ülkelerindeki mevcut duruma ilişkin hazırladıkları ulusal raporlar temel alınarak oluşturulmuştur. Sentez Raporu, mevcut literatüre ve ulusal düzeyde gerçekleştirilen uygulamalara atıfta bulunan verileri içermekte, ancak aynı zamanda ortaokullarda uygulanan öğretmen ve öğrencilere yönelik yapılandırılmış bir anketin sonuçlarını da sunmaktadır. 


Katılımcıların analiz ettiği, üzerinde düşündüğü ve yorum yaptığı bir diğer sunum ise yine PR1 ile ilgili olan Etki Değerlendirme Kılavuzuna atıfta bulunmuştur. Ardından, ikinci proje sonucu olan Sıfır Atık eğitim materyali geliştirme, pilot uygulamalar ve politika önerileri ile ilgili tartışmalar yapıldı. Ortaklar, başvuruda yer alan açıklama ve kılavuzları gözden geçirdi ve PR2 ile ilgili olarak her kurum tarafından atılacak sonraki adımları belirledi. Katılımcılar ayrıca PR3 ile ilgili beyin fırtınası yapma fırsatı buldular: Gıda Atığı Yönetimi üzerine Sıfır Atık Ciddi Oyunu ve PR4: Eğitim kurumları için Sıfır Atık Araç Kiti. 


Toplantıda ayrıca Kalite Güvence ve Değerlendirme, Yaygınlaştırma ve Mali Yönetim ile ilgili ilk 6 aylık raporlar bu bileşenlerden sorumlu kurumlar tarafından paylaşıldı.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Ancak ifade edilen görüş ve düşünceler sadece yazar(lar)a aittir ve Avrupa Birliği veya Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı’nın (EACEA) görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. Ne Avrupa Birliği ne de EACEA bunlardan sorumlu tutulamaz. 2021-1-RO01-KA220-SCH-000032588

Copyright © 2022 Zero Waste. All Rights Reserved.

Powered by Innovation Hive