Proje Sonuçları

PR1 – SIFIR ATIK Okul Eğitiminde Gıda Atık Yönetiminin İhtiyaçları ve Zorluklarına İlişkin Avrupa Sentez Raporu

Proje, tüm proje sonuçlarının yapısının belirleneceği ve inşa edileceği bilgilerin temelini tanımlamak için masa başı ve sahada araştırma faaliyetleri ile başlayacaktır. PR1 (Proje Sonucu 1) kapsamında ortaklar, okulların gıda israfı konusunu oluşturulmasında ve yönetilmesinde karşılaştıkları ihtiyaçlar ve zorluklarla birlikte yeni materyal geliştirme veya mevcut materyalleri iyileştirme ihtiyaçları hakkında mevcut literatürün bir sentez raporunu derleyecektir. Literatür taramasının yanı sıra ortaklar, doğrudan projenin birincil hedef grubu olan orta öğretim düzeyindeki öğretmenler ve öğrencilerden veri toplamayı amaçlayan yapılandırılmış bir ankete dayalı saha araştırması yapacaklardır. Tüm sonuçlar, “Okul Eğitiminde Gıda Atık Yönetiminin İhtiyaçları ve Zorlukları Üzerine Avrupa Sentez Raporu Analizi” adlı genel sentez raporuna dahil edilecektir.

PR2 – SIFIR ATIK eğitim materyali geliştirme, pilot uygulamalar ve politika önerileri

Bir sonraki adımda, öğretmenlere yönelik eğitim kursu için öğrenme materyalinin geliştirilmesi, eğitim kursunu barındıracak Öğrenme Yönetim Sisteminin (LMS) geliştirilmesi, öğrenciler için öğretim kaynaklarının öğretmenlerle birlikte birlikte geliştirilmesi ve pilot uygulamalarının gerçekleştirilmesidir. Eğitim kursu, öğretmenleri gıda israfı yönetimi ile ilgili yaklaşım ve bilgileri birleştirmelerini sağlayacak yeterliliklerle donatacaktır. Bu sayede öğretmenler bu bilgileri öğrencilerine aktarabileceklerdir.

PR3 – SIFIR ATIK Gıda Atık Yönetiminde ciddi oyun

SIFIR ATIK Oyunu, doğru gıda atık yönetimini oyunlaştırma yöntemiyle gençlere tanıtmayı amaçlayan ciddi oyun olacak. Bu Proje Sonucunun amacı, becerileri geliştirmek, öğrencileri oyun yoluyla teşvik ve motive etmek için yenilikçi bir dijital çevrimiçi eğitici (ciddi) oyun yaratmaktır. Oyuncular, aşamalı zorluklarla kazanılan puanların toplanmasıyla mümkün olan en iyi gıda atığı yönetimine sahip bir şehrin yaratılmasını simüle edeceklerdir.

‼️ Chrome üzerinden bir APK oyunu indirirken sorun yaşıyorsanız ve kötü amaçlı yazılım uyarıları alıyorsanız cep telefonunuzdaki ayarları değiştirmek için aşağıdaki talimatları izleyin:

  • Mobil ayarlarınızı açın.
  • “Güvenlik” veya “Koruma ve güvenlik” bölümüne gidin.
  • “Bilinmeyen kaynaklar” veya “Bilinmeyen kaynak kurulumları” yazan seçeneği bulun ve etkinleştirin. Bir uyarı alacaksınız ama Zero Waste APK’sını kurmak amacıyla görmezden gelebilirsiniz.

PR4 – Eğitimdeki kuruluşlar için SIFIR ATIK Araç Takımı


Okul personeli, öğretmenler, öğrenciler, veliler, eğitmenler için SIFIR ATIK Araç Kiti şunları içerecektir: 1) Proje kapsamında geliştirilen eğitim müfredatı ve eğitim materyali, 2) Birleştirilmiş bir rapor şeklinde pilot faaliyetler yoluyla toplanan kanıtlar ve veriler, 3) Öğretim Kaynakları, 4) Uygun gıda atığı yönetiminin geliştirilmesi için girişimlerin teşviki ve daha geniş kapsamlı oluşturulması için politika öneri metinleri.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Ancak ifade edilen görüş ve düşünceler sadece yazar(lar)a aittir ve Avrupa Birliği veya Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı’nın (EACEA) görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. Ne Avrupa Birliği ne de EACEA bunlardan sorumlu tutulamaz. 2021-1-RO01-KA220-SCH-000032588

Copyright © 2022 Zero Waste. All Rights Reserved.

Powered by Innovation Hive