SIFIR ATIK: Gıda atığı yönetimi için yenilikçi bir yaklaşım

SIFIR ATIK Projesi hakkında

Gıda israfını önlemenin en iyi yolu insanları, özelliklede genç nesilleri, harekete geçirmek için eğitmek, ilham vermek ve teşvik etmektir. “SIFIR ATIK” projesinin temel amacı, öğretmenlerinin geliştirilecek eğitim materyalleri aracılığıyla gıda israfının sosyal, çevresel ve finansal sonuçları ve bu sonuçların azaltılmasına yönelik iyi uygulamalar hakkında bilgilendirilmesi ve eğitilmesidir.

Proje Sonucu 1

Okul Eğitiminde Gıda Atık Yönetiminin İhtiyaçları ve Zorluklarına İlişkin "SIFIR ATIK "Avrupa Sentez Raporu

Proje Sonucu 2

"SIFIR ATIK" eğitim materyalleri, pilot uygulamalar ve politika önerileri

Proje Sonucu 3

Gıda Atık Yönetiminde "SIFIR ATIK" ciddi oyunu

Proje Sonucu 4

Eğitim kuruluşlar için "SIFIR ATIK" Araç kiti

Ortaklar