Proje

Projenin Tanıtımı

Son AB politikaları çevreyi korumayı ve iklim, insan sağlığı ve biyolojik çeşitlilik ile ilgili riskleri en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Aralık 2019’da sunulan Avrupa Yeşil Anlaşması (EU Green Deal), kısmen daha temiz enerji kaynakları ve yeşil teknolojiler geliştirerek Avrupa’yı dünyanın ilk iklim açısından karbon nötr kıta yapmayı hedefliyor. Bunun yanında gıda israfı ele alınması gereken başka bir sorundur.

Araştırmalara göre, her yıl insanların tüketimine yönelik gıdaların yaklaşık 1/3’ü (1,3 milyar ton), üretimi ve bertarafı için kullanılan enerji, su ve kimyasallarla birlikte çöplüklere gidiyor. Yiyecekleri israf etmek sadece etik ve ekonomik bir konu değildir zira israf aynı zamanda kısıtlı doğal kaynakları sunan çevreyi de tüketmektedir.

Gıda israfını önlemenin en iyi yolu insanları, özelliklede genç nesilleri, harekete geçirmek için eğitmek, ilham vermek ve teşvik etmektir. Öğrenciler, geleceğimizin teminatı olarak, yerleşik davranışlardaki önemli değişiklikleri ele alırken ulaşılması gereken en önemli kişilerdir. Spesifik olarak, öğrenciler (yeni nesil), okullar ve öğretmenleri aracılığıyla gıda israfını azaltmada önemli ölçüde önemli bir rol oynayabilir.

Bu konuyu Erasmus+ KA2 stratejisi çerçevesinde ele alan ortaklık, “SIFIR ATIK: Gençlerin gıdaya değer vermeleri ve israfı azaltmaları konusunda eğitmek için gıda israfı yönetimine yenilikçi bir yaklaşım”ı geliştirdi. “SIFIR ATIK” projesinin temel amacı, öğretmenlerinin kullanışlı bir eğitim materyali aracılığıyla gıda israfının sosyal, çevresel ve finansal sonuçları ve bunun azaltılmasına yönelik en iyi uygulamalar hakkında bilgilendirilmesi ve eğitilmesidir. Öğretmenler, gıda israfı ile ilgili eğitim materyallerini öğrencilerine farkındalık yaratmak ve bilgiyi aktarmak için sınıflarına dahil etme becerisine sahip olacaklardır. Oyunlaştırılmış bir e-öğrenme platformunun ve bir oyunun geliştirilmesinin yanı sıra yenilikçi bir eğitim kursu ve materyali ile eğitim süreci daha verimli olacaktır. Bu projenin nihai amacı, hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin (ve bunun sonucunda ailelerinin) döngüsel ekonomiye dayalı yeni bir yaşam biçimi, günlük gıda tüketiminin doğru yönetimi ve “akıllıca kullan, azalt, geri dönüştür” sloganı ile gıda israfının ortadan kaldırılması için ortaklaşa hareket etmesidir.

Etki

SIFIR ATIK, yalnızca katılımcıları gıda israfının önemi ve sonuçları hakkında eğiterek değil, aynı zamanda onları yenilikçi eğitim yöntemlerinde aktif katılımcılar haline getirerek çevrenin korunmasına yönelik Avrupa gündemini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Projenin nihai beklentisi, öğrencilerin yenilikçi bir eğitim kursu ve materyalleri ile birlikte oyunlaştırılmış bir e-öğrenme platformunun ve bir oyunun geliştirilmesi yoluyla çevre sorunları, gıda ve atık yönetimi konularında bilinçlenmek ve eğitmektir. Ayrıca, öğrenciler, öğretmenler, okul personeli ve aileleri arasında gıda israfı sorunları hakkında farkındalık yaratmayı ve gıda israfının azaltılmasına yönelik uzun vadeli bir etkiye sahip iyi uygulamaları tanıtmayı, beri gıda israfının önlenmesine ve azaltılmasına katkıda bulunmayı amaçlayan araç setinin geliştirilmesi de projenin sonunda elde edilecek çıktılardandır.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Ancak ifade edilen görüş ve düşünceler sadece yazar(lar)a aittir ve Avrupa Birliği veya Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı’nın (EACEA) görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. Ne Avrupa Birliği ne de EACEA bunlardan sorumlu tutulamaz. 2021-1-RO01-KA220-SCH-000032588

Copyright © 2022 Zero Waste. All Rights Reserved.

Powered by Innovation Hive