Иновативен подход за ефективно управление на разхищаването на храна

За Zero Waste

Най-добрият начин за предотвратяване на разхищаването на храна е да се образоват, вдъхновяват и насърчават обществеността и особено младите поколения в предприемането на активни действия.
Основната цел на проект „ZERO WASTE” е учителите в училищата да се
информират и образоват чрез иновативен учебен материал за
социалните, екологичните и финансовите последици от
разхищаването на храната и добрите практики за редуцирането му.

Резултат от проекта 1

ZERO WASTE Европейски обобщен доклад, анализиращ нуждите от добра стратегия за намаляване на разхищаването на храна в Училищното образование.

Резултат от проекта 2

Разработване на учебни материали ZERO WASTE, пилотнo тестване и препоръки за въвеждането на добри практики.

Резултат от проекта 3

Разработване на ZERO WASTE интерактивна образователна игра, която да информира за добрите стратегии срещу разхищаването на храната.

Резултат от проекта 4

Разработване на ZERO WASTE пакет от инструменти и практики, предназначен за различни организации в сферата на образованието.

Партньори

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA. 2021-1-RO01-KA220-SCH-000032588

Copyright © 2022 Zero Waste. All Rights Reserved.

Powered by Innovation Hive