Μια καινοτόμος προσέγγιση για τη διαχείριση των απορριμμάτων φαγητού

Σχετικά με το Zero Waste

Σχετικά με ZERO WASTE Ο καλύτερος τρόπος για την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων είναι να εκπαιδεύσουμε, να εμπνεύσουμε και να ενθαρρύνουμε το κοινό και ιδίως τις νέες γενιές να αναλάβουν δράση. Ο κύριος στόχος του προγράμματος “ZERO WASTE” είναι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν, μέσω ενός χρήσιμου εκπαιδευτικού υλικού, σχετικά με τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές συνέπειες που οφείλονται στα απορρίμματα τροφίμων και τις βέλτιστες πρακτικές για τη μείωσή τους.

Αποτέλεσμα Έργου 1

ZERO WASTE Συνοπτική ευρωπαϊκή έκθεση για τις ανάγκες και τις προκλήσεις της
διαχείρισης των αποβλήτων των
τροφίμων στη σχολική
εκπαίδευση

Αποτέλεσμα Έργου 2

ZERO WASTE Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού,
πιλοτικές εφαρμογές και συστάσεις πολιτικής

Αποτέλεσμα Έργου 3

ZERO WASTE Παιχνίδι για τη διαχείριση των
αποβλήτων τροφίμων

Αποτέλεσμα Έργου 4

ZERO WASTE Εργαλειοθήκη για οργανισμούς στην εκπαίδευση

Συνεργάτες