Kick-off Toplantısı - Bükreş

Zero Waste: Gençlerin gıdaya değer vermeleri ve israfı azaltmaları konusunda eğitmek için atık gıda yönetimine yenilikçi bir yaklaşım

                                                                                              Kick-off Toplantısı – Bükreş, ROMANYA

                                                                                                                  6 -7 Nisan 2022

 

Nisan 2022’nin ilk haftasında, “ZERO WASTE” projesinde yer alan 8 ortak, koordinatör kurum Liceul Teoretic “Marin Preda “nın Kick-off (Başlangıç) Toplantısını düzenlediği Romanya’da ilk kez yüz yüze görüşme fırsatı buldu. Tüm kuruluşların kendilerini tanıtmaları ve ana faaliyetlerini sunmaları için bir fırsat olan bu toplantıda katılımcılar, farklı geçmişlerden gelseler bile gezegenimizin refahı için aynı kaygı ve endişeyi paylaştıklarını bir kez daha fark ettiler. 

 

Tüm ortaklar daha önce çevrenin korunmasıyla ilgili çeşitli faaliyetlerde veya projelerde yer almış ve şimdi de öğretmenleri, öğrencileri ve velileri gıdaya değer verme ve israfı azaltma konusunda eğitme ortak arzusundan hareketle gıda atığı yönetimine yönelik yenilikçi bir yaklaşımda güçlerini, deneyimlerini ve uzmanlıklarını birleştirmişlerdir. 

 

Zero Waste (Sıfır Atık) projesinde yer alan ortak kurumların temsilcileri, okul eğitiminde Erasmus+ işbirliği ortaklıklarının genel ve özel hedeflerini gözden geçirmenin yanı sıra uygulama yoluyla üstlenilen ana faaliyet ve sorumlulukları gözden geçirme fırsatı buldular; 2 yıllık işbirliği süresince geliştirilecek olan dört proje sonucuna özel önem verildi. 

 

Yaygınlaştırma, kalite güvence stratejisi, değerlendirme araçları gibi projenin yönetimi ve uygulanmasına ilişkin diğer konular ele alındı ve katılımcılar önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek faaliyetler için belirli son tarihler belirledi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Ancak ifade edilen görüş ve düşünceler sadece yazar(lar)a aittir ve Avrupa Birliği veya Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı’nın (EACEA) görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. Ne Avrupa Birliği ne de EACEA bunlardan sorumlu tutulamaz. 2021-1-RO01-KA220-SCH-000032588

Copyright © 2022 Zero Waste. All Rights Reserved.

Powered by Innovation Hive