Εναρκτήρια Συνάντηση στο Βουκουρέστι

                                                                                                Εναρκτήρια Συνάντηση στο Βουκουρέστι, Ρουμανία

                                                                                                                                  6 -7 Απριλίου 2022


Κατά την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου 2022, οι 8 εταίροι που συμμετέχουν στο έργο “ZERO WASTE” είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν για πρώτη φορά δια ζώσης στη Ρουμανία, όπου το συντονιστικό ίδρυμα Liceul Teoretic “Marin Preda” διοργάνωσε την εναρκτήρια συνάντηση. Ήταν μια ευκαιρία για όλους τους οργανισμούς να συστηθούν και να παρουσιάσουν τις κύριες δραστηριότητές τους. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι συμμετέχοντες συνειδητοποίησαν για άλλη μια φορά ότι, ακόμη και αν προέρχονται από διαφορετικά υπόβαθρα, μοιράζονται την ίδια ανησυχία και τον ίδιο προβληματισμό για την ευημερία του πλανήτη μας.

Όλοι οι εταίροι έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν σε διάφορες δραστηριότητες ή έργα που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και τώρα ένωσαν τις δυνάμεις τους, την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους σε μια καινοτόμο προσέγγιση για τη διαχείριση των απορριμμάτων τροφίμων, καθοδηγούμενοι από την κοινή επιθυμία να εκπαιδεύσουν τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς να υπολογίζουν τα τρόφιμα και να μειώνουν τα απορρίμματα.

Οι εκπρόσωποι των οργανισμών-εταίρων που συμμετέχουν στο έργο “Zero Waste” είχαν τη δυνατότητα να επανεξετάσουν τους γενικούς και ειδικούς στόχους της συνεργασίας τους στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, καθώς και να εξετάσουν τις κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες που αναλαμβάνονται μέσω της υλοποίησης- ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στα τέσσερα παραδοτέα του έργου που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια των 2 ετών συνεργασίας.

Εξετάστηκαν και άλλα θέματα σχετικά με τη διαχείριση και την υλοποίηση του έργου, όπως η διάδοση, η στρατηγική διασφάλισης της ποιότητας, τα μέσα αξιολόγησης, και οι συμμετέχοντες έθεσαν ορισμένες προθεσμίες για τις δραστηριότητες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το επόμενο χρονικό διάστημα. 

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-RO01-KA220-SCH-000032588

Copyright © 2022 Zero Waste. All Rights Reserved.

Powered by Innovation Hive