Начална среща - Букурещ

Zero Waste: Иновативен подход към управлението на разхищаването на храна, за да образова младите хора да ценят храната и да намалят отпадъците

                                                                                                     Начална среща – Букурещ, РУМЪНИЯ

                                                                                                                      6-7 април 2022г

През първата седмица на април 2022 г. 8-те партньора, участващи в проекта „ZERO WASTE“ имаха шанса да се срещнат лице в лице за първи път в Румъния , където координиращата институция Liceul Теоретик “Марин Преда ” организира началната среща . Това беше повод за всички организации да се представят и да представят основните си дейности, участниците за пореден път осъзнаха, че дори и да идват от различен произход, те споделят една и съща грижа и загриженост за благополучието на нашата планета .

 

Всички партньори преди това са участвали в различни дейности или проекти, свързани с опазването на околната среда и сега обединиха сили, опит и експертиза в иновативен подход към управлението на хранителните отпадъци, водени от общото желание да обучат учители, ученици и родители да ценят храна и намаляване на отпадъците.

 

Представителите на партньорските институции, участващи в проекта „Нулеви отпадъци“, имаха възможността да прегледат общите и специфичните цели на тяхното партньорство за сътрудничество по Еразъм+ в училищното образование , както и да преминат през основните дейности и отговорности , поети чрез приложението; специално внимание беше отделено на резултатите от четирите проекта, които ще бъдат разработени през 2-те години на сътрудничество.


Други въпроси, свързани с управлението и изпълнението на проекта, като разпространение, стратегия за осигуряване на качество, инструменти за оценка и участниците поставиха определени срокове за дейностите, които ще бъдат извършени през следващия период от време.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA. 2021-1-RO01-KA220-SCH-000032588

Copyright © 2022 Zero Waste. All Rights Reserved.

Powered by Innovation Hive