Завършване на PR4 материал – Трансформиране на образованието за устойчиво бъдеще: Етапи на проекта „ZERO WASTE“

В едно пътуване, белязано от ангажираност и сътрудничество, проектът „ZERO WASTE“ отбелязва важни етапи, оформяйки бъдещето на образованието за устойчивост. Завършването на пилотните дейности и финализирането на цялостния набор от инструменти (PR4) означава ключови постижения, които тласкат проекта към неговата визия за свят без отпадъци.

 

Прозрения от пилотни дейности на ZERO WASTE: Трансформиращи гласове

 

От юни до септември 2023 г. проектът ангажира учители, ученици и родители от страни партньори в динамична пилотна фаза. Обратната връзка, получена от различни гледни точки, освети силните страни и областите за подобрение, гарантирайки, че проектът остава отзивчив към променящите се нужди на своите потребители.

 

Трансформиращо въздействие върху учениците: пилотните дейности на ZERO WASTE оставиха незаличима следа върху учениците, надхвърляйки границите. Учениците сега демонстрират повишена глобална осведоменост, настоявайки за преоценка на ежедневните хранителни навици за по-добро. Призивът за нова култура на устойчивост резонира, подчертавайки взаимовръзката на хранителните отпадъци с ресурсите, енергията и общественото благосъстояние. В различни региони студентите подчертават неотложността на радикални промени в мисленето за ефективно управление на хранителните отпадъци. Те признават вредата за околната среда, вградена в привидно нормалните навици, и приемат трайни промени в поведението , от планирането на менюто до креативното използване на остатъците. Сериозната игра се очертава като катализатор за съзнателно потребление, разпалвайки планове за ангажиране на НПО и по-широко обществено въздействие.

 

Трансформираща промяна в семейните нагласи: чрез дейностите по проекта и изпълнението, родителите възхваляват ZERO WASTE за трансформирането на техните семейни навици, наблягайки на ранно екологично мислене и практически познания. Образователният материал се разглежда като катализатор за личностно развитие и оформяне на нова култура за управление на храните. Родителите намират ценни ресурси за намаляване на отпадъците, подкрепяйки ролята на ZERO WASTE в обществената промяна. Свидетели на растежа на знанията на децата си, родителите празнуват проекта за възпитаване на отговорно отношение към храната.
PR4: Инструментариум за подпомагане и устойчивост

 

Едновременно с това и след пилотните дейности във всички страни , участващи в проекта, завършването на PR4 въвежда стабилен инструментариум, предназначен за училищен персонал, учители, ученици, родители и обучители, които се интересуват от продължаване на изпълнението на проекта

цели. Този набор от инструменти гарантира наличността и устойчивостта на резултатите от проекта, като същевременно увеличава максимално възможността за прехвърляне на разработените инструменти и методологии.

 

Акценти от инструментариума: Изчерпателен ресурс

 

Тук са обобщени най-важните раздели от инструментариума:

 

  • Обобщен доклад (PR1) : събира информация относно проблемите с хранителните отпадъци и тяхното управление, като служи като насочващ документ за бъдещи инициативи.

  • Образователни прозрения : получени от настолни и теренни изследователи на PR1, предлагащи ценна информация за текущото състояние на образованието за управление на хранителните отпадъци.

  • Препоръки за действие (PR1) : предоставени са насоки, препоръки и кратка политика за преподаване на управлението на хранителните отпадъци в училищата въз основа на резултатите от изследванията, осигуряващи практически подход към борбата с хранителните отпадъци.

  • Споделяне на знания (PR2 & PR3): обогатени със структурирани планове за уроци, видеоклипове, викторини и елементи за проследяване на напредъка, създавайки динамично и ангажиращо учебно изживяване, както курсът за електронно обучение, така и сериозните игри имат за основна цел трансформирането на изучаването на храната управлението в приключение.

 

Присъединете се към резултатите от проекта: Призив за действие

 

Тъй като проектът „ZERO WASTE“ отбелязва тези етапи и конкуренцията на PR4 като последна дейност, той отправя покана към преподаватели, политици и защитници на устойчивостта да се присъединят към движението. Разгледайте набора от инструменти, ангажирайте се с ресурсите и бъдете част от прекрояването на образованието за свят, в който отпадъците нямат място.

 

Открийте инструментариума тук: https://zero-waste-project.eu/wp-content/uploads/2023/11/version3_ZEROWASTE-PR4-TOOLKIT-3.pdf Нека заедно да прокараме визията за устойчиво бъдеще, един инструментариум наведнъж. Прегърнете пътуването на трансформиращото образование за утре без отпадъци.

 

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA. 2021-1-RO01-KA220-SCH-000032588

Copyright © 2022 Zero Waste. All Rights Reserved.

Powered by Innovation Hive