Ολοκλήρωση του ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 4 - Μετασχηματισμός της εκπαίδευσης για ένα βιώσιμο αύριο

Σε ένα ταξίδι που σημαδεύτηκε από αφοσίωση και συνεργασία, το έργο “ZERO WASTE” σημειώνει σημαντικά βήματα, διαμορφώνοντας το μέλλον της εκπαίδευσης για την αειφορία. Η ολοκλήρωση των πιλοτικών δραστηριοτήτων και η οριστικοποίηση της ολοκληρωμένης εργαλειοθήκης (PR4) αποτελούν βασικά επιτεύγματα που ωθούν το έργο προς το όραμά του για έναν κόσμο χωρίς απορρίμματα.

 

Διαπιστώσεις από τις πιλοτικές δραστηριότητες του ZERO WASTE:

 

Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο του 2023, το έργο ενέπλεξε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς σε όλες τις χώρες-εταίρους σε μια δυναμική φάση πιλοτικής εφαρμογής. Η ανατροφοδότηση που ελήφθη από ποικίλες προσεγγίσεις φώτισε τα δυνατά σημεία και τους τομείς προς βελτίωση, διασφαλίζοντας ότι το έργο θα εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες των χρηστών του.

 

Αντίκτυπος στους μαθητές: οι πιλοτικές δραστηριότητες του ZERO WASTE άφησαν ανεξίτηλο σημάδι στους μαθητές, ξεπερνώντας τα σύνορα. Οι μαθητές επιδεικνύουν πλέον αυξημένη παγκόσμια ευαισθητοποίηση, προτρέποντας σε επαναξιολόγηση των καθημερινών διατροφικών συνηθειών για το γενικότερο καλό. Η έκκληση για μια νέα νοοτροπία για βιωσιμότητα βρίσκει απήχηση, τονίζοντας τη διασύνδεση της σπατάλης τροφίμων με τους πόρους, την ενέργεια και την κοινωνική ευημερία. Σε διάφορες περιοχές, οι μαθητές τονίζουν την επείγουσα ανάγκη ριζικών αλλαγών στον τρόπο σκέψης για την αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων τροφίμων. Αναγνωρίζουν την περιβαλλοντική καταστροφή που εμπεριέχεται σε φαινομενικά φυσιολογικές συνήθειες και υιοθετούν μόνιμες αλλαγές συμπεριφοράς, από τον προγραμματισμό του γεύματος μέχρι τη δημιουργική χρήση των περισσευμάτων που έχουν απομείνει.

 

Το παιχνίδι αναδεικνύεται σε καταλύτη για συνειδητή κατανάλωση, πυροδοτώντας σχέδια για εμπλοκή ΜΚΟ και ευρύτερο κοινωνικό αντίκτυπο.

 

Αλλαγή στην οικογενειακή συμπεριφορά: μέσω των δραστηριοτήτων και της υλοποίησης του έργου, οι γονείς επαινούν το ZERO WASTE για τη μεταστροφή των οικογενειακών τους συνηθειών, δίνοντας έμφαση στην πρώιμη περιβαλλοντική σκέψη και την πρακτική γνώση. Το εκπαιδευτικό υλικό θεωρείται καταλύτης για την προσωπική ανάπτυξη και τη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας διαχείρισης τροφίμων. Οι γονείς βρίσκουν πολύτιμους πόρους για τη μείωση των απορριμμάτων, επιδοκιμάζοντας το ρόλο του ZERO WASTE στην κοινωνική αλλαγή.

 

Βλέποντας την ανάπτυξη των γνώσεων των παιδιών τους, οι γονείς εξυμνούν το πρόγραμμα για την καλλιέργεια υπεύθυνης στάσης απέναντι στα τρόφιμα.

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4: Εργαλειοθήκη για ενδυνάμωση και βιωσιμότητα

 

Ταυτόχρονα και μετά τις πιλοτικές δραστηριότητες σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο έργο, η ολοκλήρωση του PR4 εισάγει μια ισχυρή εργαλειοθήκη σχεδιασμένη για το προσωπικό των σχολείων, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτές που ενδιαφέρονται να συνεχίσουν να επιδιώκουν τους στόχους του έργου. Αυτή η εργαλειοθήκη διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα και τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου, μεγιστοποιώντας παράλληλα τη δυνατότητα μεταφοράς των εργαλείων και των μεθοδολογιών που αναπτύχθηκαν.

 

Κύρια σημεία της εργαλειοθήκης: Ένας ολοκληρωμένος πόρος 

 

Τα σημαντικότερα τμήματα της εργαλειοθήκης παρουσιάζονται εδώ συνοπτικά:

 

Συνθετική έκθεση (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1): συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τα ζητήματα των απορριμμάτων τροφίμων και τη διαχείρισή τους, χρησιμεύοντας ως κατευθυντήριο έγγραφο για μελλοντικές πρωτοβουλίες.

Εκπαιδευτικές πληροφορίες: προέρχονται από την έρευνα γραφείου και πεδίου του ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 1, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση της εκπαίδευσης στη διαχείριση των απορριμμάτων τροφίμων.

Συστάσεις για δράση (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1): παρέχονται κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και ένα ενημερωτικό δελτίο πολιτικής για τη διδασκαλία σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων τροφίμων στα σχολεία, με βάση τα ευρήματα της έρευνας, εξασφαλίζοντας μια πρακτική προσέγγιση για την καταπολέμηση των απορριμμάτων τροφίμων.

Κοινή χρήση της γνώσης (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 & 3): εμπλουτισμένο με δομημένα σχέδια μαθήματος, βίντεο, κουίζ και στοιχεία παρακολούθησης της προόδου, δημιουργώντας μια δυναμική και ελκυστική μαθησιακή εμπειρία, τόσο το μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης όσο και τα παιχνίδια έχουν ως κύριο στόχο τη μετατροπή της μάθησης της διαχείρισης των τροφίμων σε περιπέτεια.

 

Ενταχθείτε στα αποτελέσματα του έργου: Πρόσκληση για δράση

 

Καθώς το έργο “ZERO WASTE” γιορτάζει αυτά τα ορόσημα και την ολοκλήρωση του ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 4 ως τελευταία δραστηριότητα, απευθύνει πρόσκληση στους εκπαιδευτικούς, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους υποστηρικτές της βιωσιμότητας να συμμετάσχουν στο έργο. Εξερευνήστε την εργαλειοθήκη, ασχοληθείτε με τους πόρους και γίνετε μέρος της αναδιαμόρφωσης της εκπαίδευσης για έναν κόσμο όπου τα απορρίμματα δεν έχουν θέση.

 

Ανακαλύψτε την εργαλειοθήκη εδώ: https://zero-waste-project.eu/wp-content/uploads/2023/11/GR-Translation_ZEROWASTE-PR4-TOOLKIT.pdf

 

Μαζί, ας προωθήσουμε το όραμα ενός βιώσιμου μέλλοντος, μία εργαλειοθήκη τη φορά. Αγκαλιάστε το ταξίδι του μετασχηματισμού της εκπαίδευσης για ένα αύριο χωρίς απόβλητα.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-RO01-KA220-SCH-000032588

Copyright © 2022 Zero Waste. All Rights Reserved.

Powered by Innovation Hive