Συνεργασία

Το Γυμνάσιο “Marin Preda” στο Turnu Magurele βρίσκεται στη Muntenia, μια νότια περιοχή της Ρουμανίας, σε απόσταση 130 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα, το Βουκουρέστι. Έχουμε πλούσια ιστορία και καλή εικόνα στην κοινότητα, η οποία έχει αποκτηθεί μέσω των καλών αποτελεσμάτων των μαθητών και των καθηγητών. Με την πάροδο του χρόνου, έχουμε γίνει καλύτεροι σε διάφορους τομείς. Το Γυμνάσιό μας ιδρύθηκε το 1920 ως Σχολείο Θηλέων, αλλά υπέστη πολλές αλλαγές μέχρι το 1995, όταν υιοθέτησε το όνομα του μεγάλου μυθιστοριογράφου Marin Preda, ο οποίος γεννήθηκε σε αυτή την περιοχή. Το ίδρυμά μας περιλαμβάνει όλες βαθμίδες εκπαίδευσης, την πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια και το λύκειο και σήμερα αριθμεί περίπου 780 μαθητές και 60 καθηγητές. Υπάρχουν 10 τάξεις στο δημοτικό σχολείο, 8 τάξεις στο γυμνάσιο και 15 τάξεις στο λύκειο. Στο υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, οι περισσότερες τάξεις έχουν ανθρωπιστικό προφίλ, αλλά υπάρχει επίσης μια τάξη σε κάθε βαθμίδα που επικεντρώνεται κυρίως στις θετικές επιστήμες. Εκτός από αυτό, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, υπάρχει μια ειδική τάξη για σπουδές στο πιάνο. Όσον αφορά τους πόρους, υπάρχουν 19 αίθουσες διδασκαλίας, ένα πολυδύναμο εργαστήριο (για χημεία και φυσική), δύο εργαστήρια πληροφορικής, μία βιβλιοθήκη, μία αίθουσα συγκέντρωσης, μία αίθουσα καθηγητών και μία αίθουσα αθλητισμού.

Η Innovation Hive είναι ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εδρεύει στην Ελλάδα και ειδικεύεται στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας.Οι δράσεις μας στοχεύουν στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής των ευρωπαϊκών κοινωνιών,ενώ στόχος μαι είναι να βρούμε λύσεις στις νέες προκλήσεις καινοτομίας,να επιτύχουμε ανάπτυξη,βιωσιμότητα και να μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο τους στη κοινωνία.Η φιλοσοφία του οργανισμού για την επίτευξη αυτών των στόχων βασίζεται σε μεθοδολογίες συν-δημιουργικότητας και σε μια προσέγγιση τετραπλής έλικας. Η δέσμευση των ενδιαφερομένων από τη βιομηχανία,την επιστήμη και την κοινωνία στοχεύει στη δημιουργία δεσμών μεταξύ των επιχειρήσεων, του ακαδημαϊκού κόσμου και των φορέων της κοινωνίας προκειμένου να ανπτυχθεί ένας συνδυασμός γνώσεων,δεξιοτήτων,εργαλείων, αξιών και κινήτρων.Ο τελικός στόχος είναι να κάνουμε τη διαφορά στις τοπικές κοινωνίες και να επιτύχουμε στο υψηλότερο επίπεδο τις αρχές των εννοιών κοινωνικής καινοτομίας.

Η Dot2dot είναι μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2013 στη Θεσσαλονίκη και δραστηριοποιείται στους τομείς του πολιτισμού, της έρευνας, της εκπαίδευσης και του τουρισμού. Οι δραστηριότητες της ομάδας περιλαμβάνουν βιωματικές θεματικές ξεναγήσεις στην πόλη της Θεσσαλονίκης και στους κοντινούς αρχαιολογικούς χώρους, εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα, εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες και καλλιτεχνικά προγράμματα. Βασιζόμαστε στην αρχή ότι τα μνημεία και τα έργα τέχνης δεν “μιλούν” από μόνα τους. Με τη “φωνή” που τους δίνει η dot2dot, κάθε δραστηριότητα γίνεται μια μοναδική εμπειρία, πίσω από την οποία κρύβεται μια ιδέα, ένας λόγος και μια ιστορία, με στόχο να συνδέσει το παρελθόν με το παρόν και τους ανθρώπους του τότε με εμάς του σήμερα. Πρωταρχικός στόχος της Dot2dot είναι η ανάδειξη της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς, η επικοινωνία και η δημιουργική έκφραση της τέχνης, η προβολή των τουριστικών δυνατοτήτων της Θεσσαλονίκης και των κοντινών προορισμών και η δημιουργία αξέχαστων, μοναδικών εμπειριών για όλους.

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (CSI) είναι ένας οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης που επικεντρώνεται στην προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας η οποία μπορεί να επιφέρει θετικές αλλαγές σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Η πεποίθηση του CSI, είναι ότι οι τέσσερις πυλώνες της Κοινωνικής Αλληλεπίδρασης, της Εκπαίδευσης, της Ανάπτυξης και του Οικονομικού Εξορθολογισμού σε συνδυασμό με θεμελιωδώς υγιείς και βιώσιμες λύσεις καθώς και η διάσπαση σε εξορθολογισμένες λύσεις για συστημικά κοινωνικά προβλήματα μπορούν να οδηγήσουν σε δημιουργικές λύσεις που επηρεάζουν σημαντικές αλλαγές στον κοινωνικό ιστό κάθε κοινωνίας. Η CSI συνεργάζεται στενά για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της αγοράς, της κοινωνίας, της οικονομίας και του πολιτισμού με κυβερνήσεις, τοπικούς διοικητικούς φορείς, μη κερδοσκοπικούς φορείς, εμπορικές οντότητες και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Εντοπίζουμε και αντιμετωπίζουμε τις συστημικές προκλήσεις μέσω έρευνας βασισμένης σε στοιχεία, διερεύνησης των παγκόσμιων, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών λύσεων, ανάπτυξης λύσεων λαμβάνοντας υπόψη το τοπικό οικοσύστημα, την πολιτιστική δυναμική, ικανοποιώντας τις ανάγκες των ενδιαφερομένων μερών και εφαρμογής των λύσεων αυτών, καθώς διατηρούμε συνεχή επαγρύπνηση για να εξασφαλίσουμε συνεχή ανατροφοδότηση και προσαρμογές. Οι μηχανισμοί και οι διαδικασίες ανατροφοδότησης που χρησιμοποιούμε μας επιτρέπουν να διατηρούμε με βεβαιότητα την επαφή με τα ενδιαφερόμενα μέρη μας και να ενημερώνουμε συνεχώς την πρότασή μας για κοινωνικές λύσεις.

Ο σύλλογος κοινωνικής προώθησης Petit Pas Aps ιδρύθηκε στο Trani της Puglia (IT) το 2015, από μια ομάδα επαγγελματιών, εκπαιδευτών και επικεφαλείς νεολαίας, με κίνητρο την επιθυμία να βελτιώσουν την κοινότητά τους, προωθώντας κοινωνικές πρωτοβουλίες εμπνευσμένες από τη δημοκρατία, την ισότητα και τον πλουραλισμό. Με την πάροδο των ετών, έχει γίνει μια δομημένη συνεταιριστικός οργανισμός, με μεγάλο αριθμό συνεργατών και εθελοντών που έχουν αγκαλιάσει την αποστολή μας αναγνωρίζοντας τη σημασία της ύπαρξης κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς, ειρηνικών και δίκαιων. Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων της κοινότητάς μας, ανεξάρτητα από το φύλο, το κοινωνικό υπόβαθρο, το πολιτισμικό ή το μορφωτικό υπόβαθρο. Στόχος μας είναι να εξοπλίσουμε την τοπική και την ευρύτερη κοινότητα με τις σωστές γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας και να αυξήσουν τις πιθανότητές τους να προοδεύσουν. Μέσω των εργαστηρίων και των σεμιναρίων μας συνεργαζόμαστε και υποστηρίζουμε τους συνταξιούχους ώστε να λειτουργούν ως μέντορες για τους νέους. Έχουμε πραγματοποιήσει προγράμματα με νέους με αναπηρία, δίνοντάς τους την ευκαιρία να εργαστούν ως εθελοντές στον οργανισμό μας καλύπτοντας ρόλους που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις δυνάμεις τους. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, βρισκόμαστε σε επαφή με σημαντικά πανεπιστήμια, σχολεία και συλλόγους. Το προσωπικό μας διαθέτει πολυετή εργασιακή εμπειρία, επιχειρηματικές και επαγγελματικές επαφές με ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς. Οι δεξιότητες και οι γνώσεις που απέκτησε το προσωπικό μας χάρη στη συμμετοχή της Petit Pas σε προγράμματα Erasmus +, στις εμπειρίες του διαπολιτισμικού διαλόγου, καθώς και σε μαθήματα κατάρτισης και κοινωνικού εθελοντισμού, σήμαιναν επίσης ότι η επικράτεια και οι οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον κοινωνικό τομέα, ήρθαν σε επαφή με νέες πραγματικότητες και με διαφορετικούς τρόπους αντίληψης της Ευρώπης.

Το Gestión Estratégica e Innovación (GEINNOVA) είναι ένα κέντρο κατάρτισης που ειδικεύεται στους τομείς της επιχειρηματικότητας και της ηγεσίας, της ηλεκτρονικής μάθησης και των διαδικτυακών εκπαιδευτικών πλατφορμών. Ασχολούμαστε με την κατάρτιση επαγγελματιών, τόσο εργαζομένων όσο και ατόμων που αναζητούν εργασία. Έχουμε αναπτύξει τη δική μας πλατφόρμα με τα πιο σύγχρονα διαδικτυακά εργαλεία κατάρτισης. Το προσωπικό μας έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση έργων της ΕΕ στον εκπαιδευτικό τομέα με ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική ένταξη, την ισότητα των φύλων, την απασχολησιμότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιοποίηση. Παρέχουμε σε εταιρείες, οργανισμούς και δημόσιες διοικήσεις συμβουλές και κατάρτιση από εμπειρογνώμονες. Η GEINNOVA εξειδικεύεται στη δια βίου μάθηση και τα μαθήματα κατάρτισης. Τα μαθήματα επικεντρώνονται σε δραστηριότητες κατάρτισης και δικτύωσης στους τομείς της εκπαίδευσης, της επιχειρηματικότητας, της ηγεσίας, των ίσων ευκαιριών, της τεχνολογίας πληροφοριών, της ανάπτυξης της καινοτομίας, της μεταφοράς καινοτομίας, της μετανάστευσης, του πολιτισμού και της διαπολιτισμικότητας. Η GEINNOVA προσπαθεί πάντα να βελτιώνεται και για το λόγο αυτό αποφάσισε να συμμετάσχει στον “Innovation Health Check”. Αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να εντοπίσουμε τους κύριους τομείς για βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη, συγκρίνοντας την εταιρεία μας με τους Ευρωπαίους ομολόγους μας.

Η Education for Future Association (GED) είναι μια πλατφόρμα όπου ανταλλάσσονται γνώσεις, εμπειρίες, μοντέλα και αναλύσεις για την επίλυση των σημερινών εκπαιδευτικών προβλημάτων που είναι ζωτικής σημασίας για την ανθρωπότητα και για την οικοδόμηση του εκπαιδευτικού συστήματος που θα προκύψει σήμερα. Σε αυτή την πλατφόρμα- η τεχνογνωσία εκπαιδευτικών, εμπειρογνωμόνων, δημόσιων διοικητικών υπαλλήλων και κρατικών αξιωματούχων που έχουν επιτύχει στον τομέα της εκπαίδευσης θα χρησιμοποιηθεί για την επίλυση των εθνικών και παγκόσμιων εκπαιδευτικών προβλημάτων. Η ένωσή μας έχει θέσει ως αποστολή της να συνεργαστεί με αυτούς τους διακεκριμένους συμμετέχοντες για να συμβάλει σημαντικά στην επίλυση των υπαρχόντων προβλημάτων και στην οικοδόμηση της μελλοντικής εκπαίδευσης. Η GED αξιολογεί ολιστικά τις μελέτες Adaptive Education, Flipped Classroom, Gamification και Distance Education. Οι εκπαιδευτικοί παράγουν έργα, παρέχουν λύσεις και συντάσσουν οδηγούς σχετικά με την αξιολόγηση και την ανάπτυξη της κατάρτισης της εκπαίδευσης που παρέχουν μέσω αυτών των πλατφορμών. Στο GED συμμετέχει μια ομάδα ανθρώπων που ασχολούνται με την εκπαίδευση στην Τουρκία και ιδρύθηκε από τον πρώην υπουργό Εθνικής Παιδείας. Τα άτομα της ομάδας διαχείρισης έχουν εμπειρία σε έργα της ΕΕ και περιλαμβάνει ακόμη και εκείνους που σχεδιάζουν δραστηριότητες ευαισθητοποίησης που σχετίζονται με έργα της ΕΕ. Η Education for Future Association (GED) αναπτύσσει και εφαρμόζει βιώσιμα και αξιολογήσιμα μοντέλα παραγωγής αποτελεσμάτων σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την εκπαίδευση- ερευνά και προετοιμάζει εθνικά και διεθνή έργα- παρέχει υπηρεσίες ανάπτυξης στρατηγικής και συμβουλευτικής για τα έργα αυτά- και επίσης ολοκληρώνει τις προετοιμασίες για την παροχή εκπαίδευσης PCM στην Τουρκία.

Η Balkan Bridge είναι ένας οργανισμός που έχει ως στόχο να φέρει κοντά τις κοινωνίες των Βαλκανίων και να επιτύχει συνεργασία και ανάπτυξη.
Αποστολή του οργανισμού είναι να καλύψει τα κενά της περιοχής των Βαλκανίων όσον αφορά την επαγγελματική κατάρτιση, τη δικτύωση και τις
ερευνητικές δραστηριότητες με στόχο τη μετατροπή των Βαλκανίων σε ένα βιώσιμο οικοσύστημα με ένα ανθρώπινο κεφάλαιο υψηλής εξειδίκευσης και
επιχειρήσεις ικανές να προσαρμόζονται στις ανάγκες της κοινωνίας και στις παγκόσμιες τάσεις. Για την επίτευξη των στόχων της, η Balkan Bridge
παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, κατάρτιση για τη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων σε άτομα και εταιρική κατάρτιση σε επιχειρήσεις, προκειμένου να επιτευχθεί η ανάπτυξη και ενδυνάμωση των ομάδων. Η Balkan Bridge εργάζεται για την επίτευξη ευρωπαϊκών αξιών, όπως η κοινωνική ένταξη και οι ίσες ευκαιρίες για όλους, καθώς και την επίτευξη αριστείας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση μέσω του σχεδιασμού και της πρακτικής εφαρμογής καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων υλικού και πόρων.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-RO01-KA220-SCH-000032588

Copyright © 2022 Zero Waste. All Rights Reserved.

Powered by Innovation Hive