Finalizarea cercetării privind nevoile și provocările cu care se confruntă școlile în stabilirea managementului deșeurilor alimentare

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.

În perioada mai-august 2022, cei opt parteneri din cadrul proiectului au efectuat cercetări pentru a compila un raport de sinteză a literaturii existente privind nevoile și provocările cu care se confruntă școlile în stabilirea și gestionarea risipei alimentare (ceea ce reprezintă primul rezultat al proiectului – PR1). Cercetarea a reprezentat punctul de plecare al proiectului nostru și a vizat, totodată, identificarea modului în care putem îmbunătăți și dezvolta materiale care sunt deja la dispoziția profesorilor și elevilor; mai mult decât atât, am dorit să aflăm cum putem proiecta noi materiale (resurse digitale, instrumente) astfel încât să răspundem principalelor nevoi pe care le au educatorii și elevii în domeniul managementului deșeurilor alimentare.

Instituțiile partenere au efectuat nu doar o cercetare  de birou (desk research), ci și o cercetare de teren  (field research) bazată pe un chestionar structurat, scopul acestuia fiind de a colecta date direct de la grupul țintă al proiectului: profesori și elevi din învățământul liceal. În ceea ce privește primul tip de cercetare (cercetarea de birou), toți partenerii au realizat o analiză aprofundată a literaturii existente pe tema proiectului. Am consultat legi, reglementări naționale în vigoare, strategii, metodologii, puncte de vedere relevante și pertinente aparținând specialiștilor în managementul deșeurilor alimentare, rapoarte și baze de date online, exemple de bune practici. În ceea ce privește cercetarea de teren, chestionarul structurat a fost aplicat unui număr minim de 25 de studenți și 15 profesori per țară. Informațiile obținute prin cele două tipuri de cercetare au fost introduse într-un raport național întocmit de fiecare țară parteneră.

Rezultatele cercetării au condus la următoarea concluzie: deși la nivel european există documente și reglementări care au menirea de a ghida acțiunile în lupta împotriva risipei alimentare și există interes și preocupare pentru reducerea risipei alimentare, acțiunile concrete desfășurate la nivel național sunt insuficiente în toate țările partenere. Există o lipsă semnificativă de cunoștințe cu privire la problematica managementului deșeurilor alimentare și a caracteristicilor risipei alimentare în învățământul secundar; conștientizarea cu privire la managementul deșeurilor alimentare depinde de inițiativele pe care directorii de școli și profesorii le iau. În majoritatea țărilor partenere, se pare că nu există un program educațional oficial dedicat risipei alimentare și prevenirii acesteia.

Rezultatele limitate ale proiectelor locale sau regionale inițiate de ONG-uri, școli sau entități private, impun  realizarea mai multor intervenții practice, acțiuni concrete și o mai bună colaborare între toți actorii care au responsabilități în acest domeniu. Un element esențial pentru atingerea obiectivului de combatere a risipei alimentare în școală ar fi existența unui program național de formare a elevilor, ca parte integrantă a unei educații de calitate, bazată pe sustenabilitate și respect pentru mediu.

Un alt aspect extrem de important care a rezultat din cercetarea noastră este că aceste resurse trebuie adaptate la nevoile și particularitățile grupului țintă. De exemplu, metodologia folosită în cadrul diferitelor activități ar trebui ancorată în realitatea de astăzi, profitând de progresele tehnologiei, de abilitățile digitale ale elevilor și de interesul pentru această lume fascinantă a internetului și a comunicării prin social media. Jocurile educaționale, platformele interactive online, aplicațiile care funcționează pe diferite dispozitive inteligente trebuie să fie disponibile atât pentru elevi, cât și pentru profesori dacă dorim un impact mai mare, mai eficient al programelor/proiectelor/campaniilor care combat risipa alimentară.

În urma acestei cercetării colective, instituțiile participante la proiectul ZERO WASTE vor elabora suportul educațional pentru un Curs de Formare adresat cadrelor didactice, ceea ce reprezintă următoarea etapă a parteneriatului nostru. Toate informațiile valoroase care au fost colectate în PR 1 vor fi folosite la cursul de formare,  care va dota profesorii cu competențe și cunoștințe legate de managementul deșeurilor alimentare. Ulterior, aceste cunoștințe vor fi transferate elevilor, vor fi organizate activități în școală și în afara ei, astfel încât noi toți să devenim mai responsabili față de mediu și să dezvoltăm un comportament adecvat față de utilizarea resurselor naturale.

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea. 2021-1-RO01-KA220-SCH-000032588

Copyright © 2022 Zero Waste. All Rights Reserved.

Powered by Innovation Hive