Proje Sonucunun Başlatılması 3 Sıfır Atık Gıda Atığı Yönetimi Üzerine Ciddi Oyun

Bu makale, Proje Sonucu 3: Atık Gıda Yönetimi Üzerine Sıfır Atık Ciddi Oyunu üzerine çalışmaların başladığını duyurmayı amaçlamaktadır. Sıfır Atık Ciddi Oyunu, oyunlaştırma yöntemiyle genç bireylere doğru gıda atığı yönetimini tanıtmayı amaçlayan yenilikçi bir çevrimiçi eğitim yaklaşımını temsil edecektir. Etkileşim, film klipleri ve animasyonların dahil edilmesini sağlayacak, genç grubu hedefleyecek ve kendi kendine eğitim, öğretim ve öz değerlendirme aracı olarak kullanılacaktır.

Oyuncular, mümkün olan en iyi gıda atığı yönetimine sahip bir şehrin yaratılmasını simüle edeceklerdir; bu da çöpe mümkün olduğunca az gıda, daha az gaz emisyonu, para tasarrufu ve gıdaya erişimi olmayan daha az insan anlamına gelmektedir. Oyun çerçevesi, aşamalı zorluklarla kazanılan puanların toplanmasıyla sürdürülebilir bir şehir inşa etmekle ilgili olacaktır: sınavları cevaplamak, ikilemleri ve sorunlu durumları çözmek, gıda atığı yönetimini dikkate alan en iyi uygulamaları seçmek.

Ortaklar bugüne kadar ciddi oyunlardaki deneyimlerine dayanarak katkılarını sunmuş ve bu oyunların güçlü ve zayıf yönleri hakkında bilgi vermişlerdir. Ayrıca ortaklar, ulusal düzeyde ciddi oyunlar ve gıda atığı yönetimi eğitimi üzerine masa başı araştırması oluşturmuşlardır. Bulgular etkili bir Ciddi Oyunun geliştirilmesini sağlamak için kullanılacağından bu, Proje Sonuç 3’ün değerli bir parçasıdır. Ciddi Oyun hem doğrudan (öğretmenler/öğrenciler) hem de aracı hedef grup (ebeveynler) tarafından incelenecektir. Başlangıçta İngilizce olarak sunulacak ve daha sonra Haziran 2023’te diğer ortak dillere çevrilecektir.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Ancak ifade edilen görüş ve düşünceler sadece yazar(lar)a aittir ve Avrupa Birliği veya Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı’nın (EACEA) görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. Ne Avrupa Birliği ne de EACEA bunlardan sorumlu tutulamaz. 2021-1-RO01-KA220-SCH-000032588

Copyright © 2022 Zero Waste. All Rights Reserved.

Powered by Innovation Hive