Стартиране на Проектен Резултат 3 Zero Waste Образователна игра за ефективно управление на разхищаването на храна

Тази статия има за цел да обяви началото на Проектен Резултат 3 Zero Waste Образователна игра за ефективно управление на разхищаването на храна.Образователната игра Zero Waste ще представлява иновативен онлайн образователен подход, който има за цел да запознае младите хора с правилното управление на хранителните отпадъци чрез метода на геймификацията (игрови елементи). Той ще осигури включване на интерактивност, филмови клипове и анимации, ще бъде насочен към групата на младежите и ще се използва като самообучение, средство за преподаване и самооценка.

Играчите ще симулират създаването на град с възможно най-доброто управление на хранителните отпадъци, което означава възможно най-малко храна в боклука, по-малко газови емисии, спестяване на пари и по-малко хора без достъп до храна. Рамката на играта ще бъде свързана с изграждането на устойчив град чрез събиране на точки, спечелени от прогресивни предизвикателства: отговаряне на викторини, решаване на дилеми и проблемни ситуации, избор на най-добрите практики, като се има предвид управлението на хранителните отпадъци.

Към днешна дата партньорите са предоставили своя принос въз основа на техния опит в сериозни игри и са предоставили информация за това какви са техните силни и слаби страни. Освен това, партньорите са установили кабинетно проучване на сериозни игри и образование за управление на хранителните отпадъци на национално ниво. Това е ценна част от Проектен Резултат 3, тъй като констатациите ще бъдат използвани за осигуряване на разработването на ефективна сериозна (образователна) игра. Сериозната игра ще бъде прегледана както от пряка (учители/ученици), така и от междинна целева група (родители). Той ще бъде достъпен първоначално на английски и след това ще бъде преведен на други партньорски езици през юни 2023 г.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA. 2021-1-RO01-KA220-SCH-000032588

Copyright © 2022 Zero Waste. All Rights Reserved.

Powered by Innovation Hive