Έναρξη Αποτελέσματος Έργου 3: Σοβαρό Παιχνίδι “Zero Waste” για τη διαχείριση απορριμμάτων τροφίμων

Με αυτό το άρθρο, ανακοινώνουμε με χαρά την έναρξη του Αποτελέσματος Έργου 3: Σοβαρό Παιχνίδι “Zero Waste” για τη διαχείριση απορριμμάτων τροφίμων. Το σοβαρό παιχνίδι “Zero Waste” είναι μια καινοτόμος διαδικτυακή εκπαιδευτική προσέγγιση που έχει σαν στόχο να εισαγάγει τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων τροφίμων σε νεαρά άτομα μέσω της μεθόδου παιγνιοποίησης (gamification). Θα εξασφαλίσει τη συμπερίληψη της διαδραστικότητας, των αποσπασμάτων ταινιών και των κινούμενων σχεδίων, θα στοχεύει στην ομάδα των νέων και θα χρησιμοποιηθεί ως αυτοεκπαίδευση, εργαλείο διδασκαλίας και αυτοαξιολόγησης.

 

Οι παίκτες θα προσομοιώσουν τη δημιουργία μιας πόλης με την καλύτερη δυνατή διαχείριση των απορριμμάτων τροφίμων, που σημαίνει όσο το δυνατόν λιγότερα τρόφιμα στα σκουπίδια, λιγότερες εκπομπές αερίων, εξοικονόμηση χρημάτων και λιγότερους ανθρώπους χωρίς πρόσβαση σε τρόφιμα. Το πλαίσιο του παιχνιδιού θα αφορά τη δημιουργία μιας βιώσιμης πόλης με τη συλλογή πόντων από προοδευτικές προκλήσεις: απαντήσεις σε κουίζ, επίλυση διλημμάτων και προβληματικών καταστάσεων, επιλογή των βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων τροφίμων.

 

Μέχρι σήμερα, οι εταίροι έχουν παράσχει τη συμβολή τους με βάση την εμπειρία τους σε σοβαρά παιχνίδια και έχουν δώσει πληροφορίες σχετικά με τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους. Επιπλέον, οι εταίροι έχουν προχωρήσει σε έρευνα γραφείου για σοβαρά παιχνίδια και εκπαίδευση διαχείρισης απορριμμάτων τροφίμων σε εθνικό επίπεδο. Αυτό είναι ένα πολύτιμο μέρος του Αποτελέσματος Έργου 3, καθώς τα ευρήματα θα χρησιμοποιηθούν για να διασφαλιστεί η ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού Σοβαρού Παιχνιδιού. Το Σοβαρό Παιχνίδι θα ελεγχθεί τόσο από την άμεση (δάσκαλοι/μαθητές) όσο και από την ενδιάμεση ομάδα-στόχο (γονείς). Θα είναι διαθέσιμο αρχικά στα Αγγλικά και στη συνέχεια θα μεταφραστεί στις γλώσσες όλων των εταίρων τον Ιούνιο του 2023.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-RO01-KA220-SCH-000032588

Copyright © 2022 Zero Waste. All Rights Reserved.

Powered by Innovation Hive