3та Транснационална партньорска среща @ Трани

Италия  28ми Февруари – 1ви Март 2023

Няколко месеца след втората транснационална партньорска среща, която се проведе в Гърция, представители на 8-те партньорски организации, участващи в проекта „Zero Waste“, имаха възможност да се срещнат отново лично, този път в Трани, Италия.

 

По време на срещата консорциумът обсъди, наред с други неща, напредъка на втори (PR2) и трети резултат от проекта (PR3). По-конкретно бяха представени окончателните материали от курса за обучение на учители, както и онлайн платформата, която го хоства. И двете бяха разработени в съответствие с насоките, дадени от водещия партньор на проекта и обратната връзка, предоставена от консорциума. Обучителният курс съдържа подробна информация за разхищаването на храна, причините за разхищаването на храна и етапите, на които се случва, въздействието на разхищаването на храна върху хранителната верига, околната среда и икономиката, както и начините, по които човек може да намали хранителните отпадъци в ежедневието.

 

Освен това водещият партньор за PR2 представи шаблон, който да се използва от всички партньори за учебните ресурси за ученици, които ще бъдат създадени съвместно с учителите в средното образование. Консорциумът обсъди следващите стъпки (пилотните сесии както за обучителния материал, така и за учебните ресурси, както и финализирането и преводите на двете) и се договори за конкретни срокове за изпълнение на всяка задача. В същото време партньорските организации проведоха първоначална дискусия относно препоръките за политики, които предстои да бъдат разработени по-късно.

 

Освен това консорциумът обсъди следващите стъпки за PR3, който е посветен на разработването на образователната игра Zero Waste. И накрая, по време на срещата партньорите обсъдиха датите и съответните подробности относно краткосрочната тренинг мобилност за обучение на учители, което ще се проведе в Испания, заедно с управлението на проекта, дисеминацията и осигуряването на качество и текущото състояние на плана за оценка.