3η Διακρατική Συνάντηση Έργου @ Τράνι

ΙΤΑΛΙΑ 28 Φεβρουαρίου – 1 Μαρτίου 2023

Λίγους μήνες μετά τη δεύτερη διακρατική συνάντηση του έργου που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, εκπρόσωποι των 8 εταίρων που συμμετέχουν στο έργο «Zero Waste» είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν και πάλι από κοντά, αυτή τη φορά στην Τράνι της Ιταλίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, η πρόοδος του δεύτερου (PR2) και του τρίτου παραδοτέου αποτελέσματος του έργου (PR3). Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε το τελικό υλικό του εκπαιδευτικού προγράμματος για εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και η ηλεκτρονική πλατφόρμα που το φιλοξενεί. Και τα δύο αναπτύχθηκαν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που δόθηκαν από τον υπεύθυνο για το συντονισμό του δεύτερου παραδοτέου εταίρο και την ανατροφοδότηση που παρείχε η κοινοπραξία. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες για την απώλεια και τη σπατάλη τροφίμων, τις αιτίες της σπατάλης τροφίμων και τα στάδια όπου αυτή εμφανίζεται, τον αντίκτυπο της σπατάλης τροφίμων στην τροφική αλυσίδα, το περιβάλλον και την οικονομία, καθώς και τρόπους περιορισμού της σπατάλης τροφίμων στην καθημερινή ζωή.

Επιπλέον, ο υπεύθυνος για το συντονισμό του δεύτερου παραδοτέου εταίρος παρουσίασε το πρότυπο που θα χρησιμοποιηθεί από όλους τους εταίρους για τους διδακτικούς πόρους για μαθητές, που θα δημιουργηθούν από κοινού με εκπαιδευτικούς στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η κοινοπραξία συζήτησε τα επόμενα βήματα (όπως τις πιλοτικές δραστηριότητες τόσο για το εκπαιδευτικό υλικό όσο και για τους διδακτικούς πόρους, καθώς και την οριστικοποίηση και τις μεταφράσεις και των δύο) και συμφώνησε σε συγκεκριμένες προθεσμίες για την υλοποίηση κάθε δραστηριότητας. Ταυτόχρονα, οι εταίροι είχαν μια αρχική συζήτηση σχετικά με τις συστάσεις πολιτικής που πρόκειται να αναπτυχθούν αργότερα.

Επιπλέον, η κοινοπραξία συζήτησε τα επόμενα βήματα για το PR3, το οποίο είναι αφιερωμένο στην ανάπτυξη του σοβαρού παιχνιδιού Zero Waste. Τέλος, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι συζήτησαν τις ημερομηνίες και τις σχετικές λεπτομέρειες σχετικά με την εκπαίδευση των εκπαιδευτών που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην Ισπανία, καθώς και την τρέχουσα κατάσταση της διαχείρισης, διάδοσης και διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του έργου.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-RO01-KA220-SCH-000032588

Copyright © 2022 Zero Waste. All Rights Reserved.

Powered by Innovation Hive